Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Pracodawca powinien przestrzegać, aby Pracownicy wykonujący prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby posiadali aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych”. Pracownik jest zobowiązany także do posiadania „Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych”.

Etap I

Pracodawca wystawia „Wniosek o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego”.

Pobierz skierowanie

Etap II

Pracownik zgłasza się z wypełnionym „Wnioskiem o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego” ,badaniem kału na nosicielstwo Shigella, Salmonella wykonanym w Sanepid oraz książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby:


1. Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

 

2. Prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nie opakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

 

3. Prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą oraz środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.