Cennik

Wybierz interesującą Cię kategorię i sprawdź cennik

 • Fizykoterapia

  NazwaCena
  Diadynamik10 zł
  Prądy interferencyjne10 zł
  Prądy TENS10 zł
  Prąd stały - (galwanizacja, jonoforeza)10 zł
  Prądy Traberta10 zł
  Ultradźwięki10 zł
  Laseroterapia10 zł
  Magnetoterapia10 zł
  Terapia skojarzona15 zł

  Masaż leczniczy

  NazwaCena
  Masaż klasyczny częściowy20 zł
  Masaż klasyczny kończyn górnych25 zł
  Masaż klasyczny kończyn dolnych30 zł
  Masaż klasyczny kręgosłupa40 zł
  Masaż klasyczny całościowy90 zł
  Masaż sportowy, izometryczny, limfatyczny50 zł

  Terapia indywidualna

  NazwaCzas (min)Cena
  Konsultacja ze specjalistą fizjoterapii –pierwsza wizyta (wywiad+ badanie funkcjonalne + terapia)60120 zł
  Terapia indywidualna/ćwiczenia indywidualnedo 30/45/6065/90/120 zł
  Instruktaż ćwiczeń (jednorazowy) 3070 zł

 • Szczepienia

  Szczepienie przeciwko Koszt 1 dawkiIlość dawekCzas odporności
  Żółtej febrze (rejon Afryki, Ameryki Południowej SZCZEPIENIE OBOWIĄZKOWE) cena z wydaniem Międzynarodowej Książeczki Szczepień/International Certificate of Vaccination of Porphylaxis (Stamaril)200 zł110 lat
  Meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu typu A,C, W135, Y (Arabia Saudyjska- osoby pielgrzymujące do Mekki, SZCZEPIENIE OBOWIĄZKOWE) (Nimenrix)190 zł12-4 lata
  Meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu typu A,C, W135, Y (Arabia Saudyjska- osoby pielgrzymujące do Mekki, SZCZEPIENIE OBOWIĄZKOWE) (Menveo)260 zł1całe życie
  Błonicy, Tężcowi, Polimyelitis (Dultavax)120 zł110 lat
  WZW A 220 zł2całe życie
  WZW B45 zł3całe życie
  WZW A+B210 zł3całe życie
  Durowi brzusznemu (1 dawkowa) Typhim vi220 zł13 lata
  Odkleszczowemu zapaleniu mózgu Encepur Adult85 zł33 lata
  Wściekliźnie (Verorab)150 zł3 dawki podstawowe i jedna po roku przypominająca5 lat
  Grypie40 zł1coroczne szczepienie
  Japońskiemu zapaleniu mózgu (IXARO)400 zł2 dawki podstawowe i 1 dawka przypominająca za 12-24 miesiące
  Pneumokokom (Pneumo 23)80 zł1
  Odrze, swince i różyczce M-M-RvaxPro65 zł1
  Poliomielitis (choroba Heinego-Medina)75 zł
  Rakowi szyjki macicyindywidualne zamówienie3
  Cholerze i enterotoksycznym szczepom Escherichia coli (Ducoral)130 zł2
  Ospie wietrznej (Varilrix)280 zł1
 • Badania konsultacyjne

  Nazwa Cena
  P. Szkaradek - Badanie konsultacyjne przed operacją150 zł
  P. Szkaradek - Badania kontrolne 100 zł
  A. Banaś-Cebula - Badanie konsultacyjne przed operacją 150 zł
  A. Banaś-Cebula - Badania kontrolne 100 zł

  Leczenie zaćmy

  NazwaCena
  Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej,
  jedno oko
  2300 zł
  Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem światła żółtego, jedno oko2600 zł
  Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej pseudoakomodacyjnej, jedno oko5000 - 6000 zł

  Korekcja wad wzroku

  NazwaCena
  Korekcja wad wzroku (nadwzroczność, krótkowzroczność oraz astygmatyzm) za pomocą sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych, jedno oko2300 - 6000 zł

  Leczenie jaskry

  NazwaCena
  Trabekulektomia, jedno oko 3500 zł
  Wszczepienie zastawki Ahmeda, jedno oko 6500 zł

  Zabiegi w zakresie aparatu ochronnego oka

  NazwaCena
  Usunięcie gradówki, jedno oko300 zł
  Usunięcie drobnych zmian powiekowych, jedno oko300 - 600 zł
  Operacja podwiniętej powieki, jedno oko 500 zł
  Operacja odwiniętej powieki, jedno oko700 zł
  Plastyka powieki, jedno oko1000 zł

  Leczenie AMD

  NazwaCena

 • Badania psychotechniczne

  NazwaCena
  Kierowca do wydziału komunikacji150 zł
  Prowadzenie samochodu do celów służbowych w ramach pełnionych obowiązków60 zł
  Osoba ubiegająca się o przywrócenie pozwolenia na kierowania pojazdem (utrata prawa jazdy w skutek 24 punktów karnych, alkoholu itp.)150 zł
  Operator (suwnic, wózków widłowych, żurawi itp.)60 zł
  Instruktor, egzaminator150 zł
  Widzenie zmierzchowe oraz zjawisko olśnienia40 zł
 • Wizyty lekarskie

  NazwaCena
  Okulista150 zł
  Pole widzenia 50 zł
  USG okulistyczne50 zł
  Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego10 zł
  Koszt wykonania badania OCT jednego oka100 zł
  Koszt wykonania badania OCT obu oczu120 zł


  Laryngolog100 zł
  Płukanie uszu100 zł
  Płukanie zatok 100,00 + lek od pacjenta na receptę100 zł


  Kardiolog100 zł
  Konsultacja kardiologiczna + EKG (spoczynkowe)120 zł
  UKG-Echo serca100 zł
  HOLTER EKG120 zł
  HOLTER RR80 zł


  Neurolog100 zł
  Diabetolog100 zł
  Psychiatra100 zł
  Lekarz Medycyny Rodzinnej150 zł
  Psycholog100 zł
  Psycholog tearpie małżeńskie i rodzin150 zł
  Psycholog kliniczny-opinie psychologiczne do celów np.. Urzedowych i innych200 zł

  Badania dodatkowe

  NazwaCena
  Audiometria35 zł
  Spirometria35 zł
  EKG z opisem50 zł
  RTG klatki piersiowej35 zł
  Pomiar ciśnienia krwi RR5 zł

  Usługi medyczne

  NazwaCena
  Wizyta pielęgniarki w domu pacjenta (do 500 m od przychodni)50 zł + koszt badań laboratoryjnych min. 30 zł
  Wymazy z gardła, nosa, ran20 zł
  Opatrunkiwycena indywidualna
  Usunięcie kleszcza20 zł

 • Badania lekarskie

  NazwaCena
  Badanie lekarza medycyny pracy, uprawniony do badania narażonych na promieniowanie jonizujące50 zł
  Badanie lekarza medycyny pracy -posiadanie broni (cena łącznie z konsultacją okulisty i psychiatry)200 zł
  Badanie lekarza medycyny pracy- kwalifikowany pracownik ochrony250 zł
  Badanie lekarskie kierowców A, B, C, D+E , tramwaj 200 zł
  Konsultacja lekarza laryngologa 40 zł
  Konsultacja lekarza neurologa 40 zł
  Konsultacja lekarza okulisty 40 zł
  Badanie wysokościowe powyżej 3 metrów 180 zł
  Lekarskie badanie dla celów sanepid50 zł
  Trzykrotne badanie kału na nosicielstwo Shigella Salmonella 3 próbki (realizowane w Sanepid) 120 zł
  Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych wykonywane łącznie z badaniem okresowym0 zł
  Badania uczniów i studentów50 zł
  Wystawienie duplikatu orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego25 zł

  Badania psychologiczne

  NazwaCena
  Badanie psychologiczne-posiadanie broni 200 zł
  Badanie psychologiczne-kwalifikowany pracownik ochrony100 zł
  Badanie psychologiczne -kierowca zawodowy, Taxi, pojazdy uprzywilejowane150 zł
  Badanie psychologiczne kierowanie w ramach obowiązków służbowych70 zł
  Olśnienie i widzenie zmierzchowe40 zł
  Kierowcy pojazdów samochodowych ustawa o transporcie drogowym, stawa o kierujących pojazdami150,00 zł (cena urzędowa)
  Kierowcy samochodów służbowych (kat B)70 zł
  Operator, i monterzy mas, 1 urządzeń : maszyniści maszyn kierowcy wózków widłowych50 zł
  Badanie psychologiczne kierowcy (punkty, alkohol) 150 zł
  Badanie psychologiczne -zabezpieczenie techniczne 200 zł
  Badanie psychologiczne Kierowca CD+E 150 zł

  Pozwolenie na broń

  NazwaCena
  Komplet konsultacji lekarskich i psychologicznych 450 zł

  Wytwarzanie lub obrót materiałami wybuchowymi lub bronią

  NazwaCena
  Konsultacje i orzeczenie psychiatry 150 zł
  Konsultacje i orzeczenie psychologa 150 zł

  Kwalifikowani pracownicy ochrony

  NazwaCena
  Komplet konsultacji lekarskich i psychologicznych 350 zl

  Kandydaci na prokuratora, sędziego, komornika, kuratora

  NazwaCena
  Badanie lekarza uprawnionego z wydaniem orzeczenia100 zł
  Badanie psychologiczne z wydaniem orzeczenia 150 zł

  Detektywi

  NazwaCena
  Badanie lekarza uprawnionego z wydaniem orzeczenia150 zł
  Konsultacie i orzeczenie psychiatry-ubiegajęcy się o licencję150 zł
  Konsultacje i orzeczenie psychiatry -posiadający licencję100 zł
  Badanie psychologiczne z wydaniem orzeczenia 120 zł

  Badania dodatkowe

  NazwaCena
  Audiometria35 zł
  Spirometria35 zł
  EKG z opisem50 zł
  RTG klatki piersiowej35 zł
  Pomiar ciśnienia krwi RR5 zł

  Badania laboratoryjne

  NazwaCena
  Morfologia5 zł
  Leukogram6 zł
  Retikulocyty 5 zł
  Badanie ogólne moczu 8 zł
  OB4 zł
  AlAT5 zł
  AspAT5 zł
  Kreatynina 5 zł
  Glukoza 5 zł
  Cholesterol 5 zł
  Pełny zakres badań laboratoryjnych wg cennika ogólnego przychodni

  Iniekcje - wymagane zlecenie lekarskie

  NazwaCena
  Iniekcja domięśniowa - bez kosztu leku 20 zł
  Iniekcja dożylna - bez kosztu leku 20 zł