Szczepienia pracowników

Szczepienia Pracowników

Szczepienia pracowników – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników (Dz. U. 2012.40), pracodawcy zobowiązani są do informowania oraz zapewnienia możliwości wykonania tych szczepień.

Dbając o wygodę oraz preferencje Państwa pracowników oferujemy realizację programu wyjazdowych szczepień w siedzibie Państwa firmy. Od wielu lat taka forma profilaktycznych szczepień jest skutecznym narzędziem pracodawców do zmniejszania kosztów związanych z zachorowaniem pracowników na grypę, w tym kosztów absencji chorobowej, kosztów poniesionych na wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz kosztów zastępstw. Przeprowadzone badania dowodzą, że bezpośrednie koszty grypy ponoszone przez przedsiębiorstwa i straty nią spowodowane są 2 – 4 razy wyższe od kosztów szczepień wśród pracowników.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy realizację programu szczepień w siedzibie Państwa firmy.

Cena szczepień, obejmująca przeprowadzenie koniecznego badania lekarskiego, szczepionkę, wykonanie usługi oraz dojazd, jest uzależniona od ilości szczepionych osób. (Preparat Vaxigrip cena zaszczepienia 1 osoby 45,00 PLN – grupa minimum 20 osób).

Szczepienia pracowniów dotyczą przede wszystkim pracowników wykonujących poniższe prace:

 

  • przy produkcji i dystrybucji żywności (ważne – zalecane szczepienie WZW A jest nowym zaleceniem w porównaniu do poprzednich przepisów)
  • przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi
  • wymagające kontaktu z glebą lub związane z hodowlą zwierząt
  • związane z kontaktem z krwią oraz innymi płynami ustrojowymi człowieka

Zgodnie z Rozporządzeniem szczepienia są zalecane, ale nie są obowiązkowe. Pracodawca powinien poinformować pracowników wykonujących opisane czynności o szczepieniach zalecanych na ich stanowiskach pracy oraz zapewnić ich realizację. Szczepienia pracownicze nie są finansowane przez NFZ. Ich koszt ponosi pracodawca.

 

W Przychodni Agmed szczepienia mogą być wykonywane podczas wizyty w poradni lub podczas akcji szczepień wyjazdowych.